ALLMÄNNA VILLKOR 


 

Definitioner 

Dessa villkor gäller för alla erbjudanden och tjänster som presenteras på webbsidor, appar och andra plattformar som VIFIX Service, 559116-3034, (härefter “Säljaren”) eller dess partners väljer att använda i sin verksamhet samt hos annonsförmedlare, om inte annat framgår av tillägg eller särskilda villkor för respektive erbjudande eller tjänst för var tid gällande branschstandard. En bokning förutsätter att kunden tar del av och accepterar dessa villkor i samband med beställning.

Utförande

Arbeten utförs endast inom Stor-Stockholm, förutom i Norrtälje, Nykvarn och Nynäshamn.

Vi förbehåller oss rätten att avboka beställningar utanför ovanstående område, eventuell erlagd betalning kommer i sådana fall återgå till beställaren, minus administrativt avdrag på upp till 10% av priset till följd av felaktig beställning.

Priset

Priset som presenteras i samband med beställning är ett pris som avser det antal arbetstimmar som kunden har valt att boka för uppdraget, priset förblir dock detsamma oavsett om den faktiska arbetstiden för färdigställande av uppdraget visar sig bli kortare än den bokade tiden. Skulle det visa sig att den bokade tiden inte räcker till för att färdigställa uppdraget så ska kunden och arbetsledaren överenskomma om tilläggsarbete; extra arbetstimmar debiteras då enligt ordinarie taxa för respektive tjänst men påverkar inte det tidigare kampanjpriset för redan bokade arbetstimmar.

Städmaterial ingår inte i priset. Kunden måste stå själv för detta och ha egna städmaterial på plats (gäller ej flyttstädning och storstädning).

Betalning

Betalning sker i efterskott mot faktura (10 dagar netto). Vid bokning av flera uppdrag samtidigt sker fakturering månadsvis i efterskott.

ROT/RUT 

För smidig ROT/RUT hantering vänligen kontrollera följande:

  1. Personen som beställer tjänsten (kunden) är folkbokförd på den adress där arbete skall utföras eller äger den bostaden.
  2. Kunden har utrymme för skattereduktion (ROT/RUT-avdrag kvar att utnyttja under året),
  3. Betalning bör göras från ett konto/bankkort/mobil som tillhör samma person vars namn står på fakturan, det vill säga från kundens egna bankkonto eller dylikt.

Vi förbehåller oss rätten att debitera hela fakturabeloppet, uppräknat med ROT/RUT-avdraget, om Skatteverket avslår begäran om skattereduktion för kunden.

Garantier och reklamation 

Vi genomför alltid kvalitetskontroll innan vi tar ut någon betalning. Enligt gällande konsumentskyddslagstiftning har kunden rätt till reklamation. Visar det sig om det arbete som utfördes inte skulle vara fullt tillfredsställande kommer vi ta på oss ansvaret för att avhjälpa bristerna kostnadsfritt eller utföra tjänsten på nytt i enlighet med Konsumenttjänstlagens bestämmelser. Kostnadsfritt avhjälpande gäller endast vid skriftligt klagomål med bifogade bilder och ska framföras samma dag då arbetet utfördes.

Avbokningsregler

Vid avbokning mindre än 48 timmar före avtalad arbetsstart ska beställaren ersätta säljaren med 50% av normalpriset för beställt arbete. Vid avbokning mindre än 24 timmar före avtalad arbetsstart ska beställaren ersätta säljaren med 100% av normalpriset för beställt arbete. Vid avbokning av specialerbjudanden, beställningar gjorda genom återförsäljare eller andra beställningar där särskilda villkor har ställts upp gäller, utöver vad som framgår härav, de avbokningsregler och övriga villkor som har meddelats kunden i samband med beställningen.

Personuppgifter

Säljaren behandlar all information om kunder, d.v.s. personnamn, e-post och övriga uppgifter, med datastöd. Behandlingen av dessa uppgifter sker dels för administration av kundförhållandet och dels för marknadsföring av våra tjänster. Marknadsföringen sker via våra nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Vi kommer att skicka nyhetsbrev till beställarens e-postadress, nyhetsbreven presenterar våra nya erbjudanden och tjänster. Ni kan alltid välja att stoppa det genom att klicka på länken “avbeställa nyhetsbrev” som finns i mejlet.

Kontakt
  • Adress: Luxgatan 18, 112 62 Stockholm
  • Telefon: 08 – 501 181 05
  • E-mail: [email protected]