INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din integritet!

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur VIFIX Service Din Städfirma i Stockholm AB (härefter, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänster”) eller besöker vår webbplats (”Webbplats”). Här kan du också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI

Vi behandlar personuppgifter som du själv uppger i samband med registrering, bokning av våra tjänster eller vid kommunikation, samt viss teknisk data som lagras automatiskt via cookies och liknande teknik i samband med att du besöker vår webbplats. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn, personnummer och adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Eventuella larmkoder
 • Uppgifter om dina beställningar
 • Annan valfri information du uppger i samband med beställning, såsom uppgifter om ditt hushåll
 • Teknisk data, såsom IP-adress
 • Aggregerad data om varaktighet samt besöksmönster på vår Webbplats
 • Profilinformation från sociala medier samt besökshistorik på andra webbplatser och appar om du samtycker till det

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att behandla personuppgifter för följande syften med nedan angivna lagliga grunder.

 • Tillhandahållande av Tjänsterna
 • Tillhandahållande och support av användarkonto
 • Kundtjänst och kommunikation
 • Betalning och fakturering
 • Utskick av nyhetsbrev över e post
 • Genomförande av marknadsundersökningar och kundrecensioner
 • Marknadsföring på andra webbplatser och appar
 • Analys av hur vår Webbplats används


LAGLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Uppfyllande av avtal

De personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra beställningar, tillhandahålla ditt användarkonto och erbjuda kundtjänst behandlar vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster i enlighet med våra allmänna villkor. Sådana uppgifter är exempelvis kontaktuppgifter, adressuppgifter och annan information du uppger när du kontaktar oss.

Intresseavvägning

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning, som innebär att vi har ett berättigat intresse för behandling av dina personuppgifter som inte överväger dina rättigheter och friheter. Vi skickar exempelvis nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig som kund uppdaterad om erbjudanden. Vi kan även utföra marknads- och kundanalyser samt be dig att lämna en kundrecension baserat på vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla våra tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länken i varje nyhetsbrev samt välja att inte delta i kundundersökningar.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Till exempel måste vi behandla vissa uppgifter om ditt köp för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Samtycke

Vissa uppgifter behandlar vi enbart om du samtycker till det. Exempelvis kan vi baserat på samtycke samla aggregerad information genom cookies om hur du använder vår webbplats, profilinformation från sociala medier, samt information om din aktivitet på andra webbplatser och appar för att skapa anpassade publiker för vår marknadsföring, visa riktade annonser och för att följa våra marknadsföringskampanjers räckvidd. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningar för cookies på vår webbplats.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DEM

Vår webbplats använder cookies och andra liknande teknologier (härefter ”cookies”). Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och samlar viss data om din enhet, såsom IP-adress och hur du använder webbplatsen. Cookies raderas automatiskt när cookien når sitt utgångsdatum, normalt sett inom en månad.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och placeras på din enhet baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla en fungerande och säker webbplats. Andra cookies, såsom de som används för marknadsföring och analys lagras på din enhet enbart om du samtycker till dessa i samband med att du besöker webbplatsen. Mer om cookies hittar du i vår cookiepolicy.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. I regel sparar vi uppgifter om kunder i högst 24 månader från att du senast genomfört en beställning eller på annat sätt integrerat med oss.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempelvis måste vi spara uppgifter för bokföring i minst sju år enligt bokföringslagen.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas av våra anställda och konsulter som behöver tillgång till uppgifterna för att fullgöra sitt arbete. Förutom våra anställda och konsulter, använder vi tjänster från vissa tredje parter för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster.

Vi använder tredje parter för exempelvis tillhandahållande av kommunikationstjänster, vår webbplats och datalagring. Vi använder även tjänster från Google och Facebook för att analysera hur vår webbplats används samt för att visa riktade annonser och följa upp våra marknadsföringskampanjer om du samtycker till användningen. För att tillhandahålla tjänsterna, kan dessa tredje parter beredas tillgång till dina personuppgifter. Vi delar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den aktuella tjänsten.

Vi kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter, om det krävs enligt lag. I samband med förvärv eller avyttring av hela eller delar av vår verksamhet kommer dina personuppgifter att delas eller överlåtas till den förvärvande eller sammanslagna enheten. Dina personuppgifter kommer fortsätta behandlas i enlighet med denna policy.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt till följande åtgärder avseende dina personuppgifter:

 • Du kan begära att vi förser dig med information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar.
 • Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
 • Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
 • Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter du anser vara felaktig.
 • Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan.

Notera att det kan finnas hinder för oss att radera vissa personuppgifter, såsom personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag.

Om du har frågor eller synpunkter avseende vår hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Du har även alltid rätt att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se), som är ansvarig tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

HUR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter såsom behörighetsbegränsning, kryptering och pseudonymisering. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personuppgifter och vi bevarar datorer och servrar som används i vår verksamhet för att lagra personligt identifierbar information i en säker miljö.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EES vidtar vi lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt motsvarande skyddsnivå som inom EES. Sådana åtgärder innefattar bland annat ingående av EU-kommissionens modellklausuler för det fall att mottagarlandets dataskyddsregelverk inte har erkänts säkerställa adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling anlitas tjänste- och systemleverantörer av IT, webbplats, marknadsföringstjänster (t.ex. marketing automation- och optimeringsverktyg och tjänster för marknadsföringsutskick), CRM-system, bevaknings- och prospekteringsverktyg samt försäljningssystem, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag (personuppgiftsbiträden). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

ÄNDRINGAR

Vi kan komma att ensidigt ändra denna Integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren på hemsidan eller över e-post innan ändringen träder i kraft. Vid var tid gällande integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats under fliken ”Integritetspolicy”.

KONTAKTUPPGIFTER 

 • VIFIX Service Din städfirma i Stockholm AB Org.nr.: 559116-3034
 • Adress: Hagaesplanaden 1 113 68 Stockholm
 • Telefon: 08 – 501 181 05
 • E-mail: [email protected]